Świetliki i klapy dymowe

świetlikKlapy dymowe to element przeznaczony do odprowadzania gorących gazów i dymu, powstających podczas pożaru. Zaczadzenie jest głównym sprawcą zgonów podczas pożaru – niemal  85% ofiar poniosło śmierć z tego powodu. Zastosowanie klap dymowych ogranicza to zagrożenie w dość znacznym stopniu. Klapy dymowe, dzięki specjalnemu systemowi zamknięcia, otwierają się automatycznie, dzięki czemu dym i trujące gazy wydzielające się w płonącym budynku uchodzą do atmosfery. Usunięcie dymu umożliwia ucieczkę ludzi z obszaru zagrożenia, jednocześnie ułatwiając straży pożarnej skuteczną akcję gaśniczą. Dodatkową rolą klap dymowych jest możliwość doświetlenia pomieszczeń i lepsza wentylacja. Mogą pełnić także funkcję wyłazów – wejdź tu.
Zadaniem świetlików dachowych jest doświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym. Szczególnie sprawdzają się one w takich pomieszczeniach np. biura, oraz w wydzielonych miejscach pracy w dużych halach czy magazynach. Świetlikami doświetla się najczęściej wydzielone stanowiska oddalone od okien, aby uniknąć konieczności montowania pasa świetlnego w stropie hali. Świetliki dachowe pozwalają na równomierne doświetlenie wnętrz, uzupełniając światło doprowadzane przez okna. Niejednokrotnie świetliki są jedynym źródłem światła dziennego w tych halach, w których wykonanie okien jest technicznie niemożliwe.